Arrangøren jobber i nær kontakt med politiet og andre myndigheter som har med trafikk og parkering å gjøre.

Parkering
Som de fleste andre steder har ikke Oslo nok parkeringsplasser til alle Oslo-borgere og tilreisende gjester. Parkeringsavgiften er kr. 100,-, men da kan du kjøre til og fra hele dagen.

Vennligst følg anvisninger, vakter, skilt og oppslag. Dette gjelder hele turneringsuken – ved ankomst, – kjøring frem og tilbake mellom bosteder og Ekeberg. (Minibuss under 10 seter må regnes som bil når det gjelder -parkering.)

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at det til tider kan være mye trafikk på alle veier til og fra Ekeberg. Dette gjelder spesielt i rushtiden fra kl 14.30 – 17.30. Turneringen oppfordrer sine besøkende til å benytte offentlige kommunikasjonsmidler.

Kontroll av busser
Det kan forventes kontroll av bussene lagene benytter. Norway Cup håper at bussmateriellet som klubbene bruker er i orden. Turneringen håper å slippe ulykker som skyldes dårlig materiell og vedlikehold.

Bomringen
Bomstasjonene får konsekvenser for hvor en bør kjøre. Informasjon om dette fåes i Sekretariatet. Likeledes er flere veier sperret. Dette kan føre til større kø-problemer enn tidligere.

Egen buss
Klubber som kommer til Oslo med egen buss må opplyse om dette ved innsjekking. Dette vil da bli registrert hos oss og de respektive klubblederne vil få utlevert en egen Norway Cup-logo som plasseres nederst i venstre hjørne på frontruten. Definisjon: Buss – minimum 10 seter inkl. fører

Busser vil fortsatt parkere gratis. Hent busskilt i Sekretariatet. Vi gjør oppmerksom på at busser defineres som kjøretøy med minimum 10 passasjerseter.

Ekebergfeltet
Alle busser henvises til anviste parkeringsplasser nord for Ekeberghallen. Personbiler henvises til parkeringsplassen sør for Ekeberghallen og ved siden av Tivoli. Nytt av året er at også på KFUM parkeringen gjelder våre parkeringskort.

Etter spesiell tillatelse gis arrangørbiler, presse o.a. adgang til parkeringsplasser rundt Ekeberg skole. Parkeringskort utstedes av trafikkleder. Ved innsjekking og besøk i hoved-sekretariatet på Ekeberg henvises til parkeringsplass nord på Ekebergsletta.

Abildsø-feltet

Alle busser henvises til anvist parkering langs Østensjøveien. Personbiler henvises til parkering ved Abildsø skole. Arrangørbiler henvises til parkering i Agronomveien.

Rustad-feltet

Det er parkering for personbiler ved Rustadfeltet. Alle busser må parkere ved Skullerud skole. Ca 7 min gange fra Rustadfeltet

Furuset-feltet

Busser og privatbiler henvises til parkering anvist av teknisk arrangør. Buss fra Galleri Oslo nr. 401 eller nr. 402. som stopper ved Furuset Stadion.

Kringsjå-feltet
Hovedparkeringsplassen ligger inn Olav M. Troviksvei like ved klubbhuset til LYN. I tillegg har vi parkering ved Nordberg og Kringsjå Skoler som ligger vegg i vegg med hverandre. Innkjøring fra Sognsvannsveien like før Kiwi Kringsjå. Vi ber om at busser benytter parkeringsplassen ved skolene. Det vil være godt skiltet til begge parkeringsplasser.

Nordre Aasen
Her er det kun gateparkering.

Rosenholm 

Det er gratis parkering på Rosenholm pendlerparkering, Rosenholmveien, 1252 Oslo. Her setter Ruter opp shuttle busser som går hvert 15. min til Ekebergsletta. Alle med deltagerbånd reiser gratis til/fra Rosenholm.