Norway Cup forbeholder seg retten til å kutte ut klasser dersom det ikke er nok påmeldte lag.

Klassene i 2017

Gutter
11-er fotball
Klasse A19: (G18/19)     Gutter født etter 1.1.1998
Klasse A 17: (G17)           Gutter født etter 1.1.2000
Klasse B: (G 15/16)         Gutter født etter 1.1.2001
Klasse C: (G14)                 Gutter født etter 1.1.2003

9-er fotball:
Klasse D: (G13)                 Gutter født etter 1.1.2004

7-er fotball:
Klasse E:  (G15/16)          Gutter født etter 1.1.2001

Klasse F: (G14)                 Gutter født etter 1.1.2003
Klasse M: (G13)                Gutter født etter 1.1.2004
Klasse H: (G12)                 Gutter født etter 1.1.2005
Klasse I: (G11)                  Gutter født etter 1.1.2006

Jenter:
11-er fotball:
Klasse Q19: (J18/19)       Jenter født etter 1.1.1998
Klasse Q17: (J17)             Jenter født etter 1.1.2000
Klasse R: ( J15/16)           Jenter født etter 1.1. 2001
Klasse S: (J14)                   Jenter født etter 1.1. 2003

9-er fotball:
Klasse T: (J13)                   Jenter født etter 1.1.2004

7-er fotball:
Klasse W: (J17/18/19)    Jenter født etter 1.1.1998
Klasse U: (J15/16)           Jenter født etter 1.1.2001
Klasse V: (J14)                  Jenter født etter 1.1.2003
Klasse P: (J13)                   Jenter født etter 1.1. 2004
Klasse X: (J12)                   Jenter født etter 1.1.2005
Klasse Y: (J11)                   Jenter født etter 1.1.2006

Klasse Z: Unified 7-er fotball spilles etter eget regelverk. I klassene B, C, R, S, E, F, U og V kan lag som kommer fra land som benytter 1. august som grunnlag for laginndeling, bruke spillere som er inntil 5 måneder eldre enn klasseinndelingen i Norway Cup.

Spilletider:
Klasse A 19, A17, Q og W:            2 x 30 minutter, 5 min pause
Klasse B, R, E og U:                         2 x 25 minutter, 5 min pause
Klasse C, D, S og T:                          2 x 20 min, 3. min pause
Klasse F, V, M og P:                        2 x 20 min, 3 min pause
Klasse H, I, X, Y, Z:                           2 x 15 min, 3 min pause