Det er ikke anledning til å registrere gjestespillere etter Søndag 29.7.2018  Kl.09:00

Skal dere ha med dere gjestespillere fra andre klubber til årets Norway Cup?

Da må dere fylle inn skjemaet nedenfor og sende til oss i god tid før Norway Cup. Husk at skjemaet må underskrives av begge klubbene og spillerens foresatt.

Gjestespillere skjema