Velkommen til Norway Cups pressesenter. For mediehenvendelser eller for akkreditering under Norway Cup kontakt:

Kommunikasjon/presse:
Hilde Østerkløft
Tlf: 22 66 02 00
Mobil: 948 17 383
E-mail: hilde@bsknc.no

Bilder av mindreårige:
Før man tar bilder av mindreårige må man få tillatelse fra vedkommendes lagleder/foresatt før bildet tas.

Akkreditering
Norway Cup ønsker mediene hjertelig velkommen til turneringen i 2018.

Norway Cup vil gjerne videreføre det allerede gode samarbeidet turneringen har hatt med mediene de tidligere årene.

Pressesenteret
Det vil i pressenteret i aulaen på Ekeberg skole være både PC-er til utlån og telefoner. I tillegg er det gratis trådløst nettverk og kafeteria i pressesenteret.

Selve akkrediteringen
Alle journalister, fotografer, TV-reportere, kommentatorer osv. som skal jobbe på Ekebergsletta under Norway Cup 2018 må være akkreditert. Dette gjelder også om du bare skal dekke en kamp eller kun skal skrive om Norway Cup Showet (åpningsshowet).

De mediene som ønsker akkreditering til Norway Cup 2018 må sende en epost til Hilde Østerkløft (hilde@bsknc.no).

Resultater
Resultatene fra turneringen i 2018 vil bli distribuert gjennom CupManager.

———-

For å få akkreditering må du oppgi følgende i e-posten:
Navn:
Mobil/telefon:
E-postadresse:
Din rolle: (skrivende reporter, foto eller TV)
Mediets navn:
Adresse:
Telefonnummer:
E-mail: