Miljødagen på Ekebergsletta

Nytt i år er at Norway Cup-uken består av en rekke daglige tema, og i dag markerer vi miljødagen på Ekebergsletta! Miljødagen reflekterer FNs tusenårsmål som blant annet tar for seg ren energi, bærekraftige byer og samfunn samt nedbremsing av klimaendringene. Tanken med temadagen(e) er å få Norway Cup til å bli et enda grønnere arrangement og å spre bevissthet rundt ulike saker.

Norway Cup har erkjent sitt ansvar for miljøet og har følgende målsetninger:

  • Redusere belastningen på naturen
  • Øke miljøbevisstheten og skape positive holdninger hos deltakere og publikum
  • Gå foran som et godt eksempel for andre idrettsklubber og arrangement

I tillegg oppfordrer Norway Cup alle sponsorer til å undertegne en miljøkontrakt, deltakere og publikum til å benytte seg av kollektiv transport, fortsetter å stille krav til sine leverandører og til å velge miljømerkede produkter. Når det gjelder avfall kan det nevnes at Norway Cup jobber kontinuerlig med å forbedre kildesorteringssystemet sitt og oppfordrer alle til å benytte seg av oppstilte søppeldunker på området.

Dagens arrangement:

Kick-off flaskeinnsamlings prosjekt: Panten fra flaskeinnsamlingen går til organisasjonen «Foreningen Fotballbane for jenter og gutter i Kobane» for å bygge fotballbaner i et krigsrammet land.

Rydde- og sykkeltjenesten: Frivillige barn har syklet rundt og ryddet sletta for søppel og annet skrot.

Foto: Thomas Pettersen

Tekst: Kjersti Hattrem