Kurser de frivillige før Norway Cup: Sikkerheten skal stå i høysetet

Tidligere Brigadesjef i Oslo brann- og redningsetat, Lars Grimsgård, er ansvarlig for brannsikkerhet under Norway Cup, og skal sørge for at verdens tryggeste fotballturnering for barn og unge blir enda tryggere. At kravene til sikkerhet er skjerpet de siste årene, tar han imot med åpne armer – og han mener også at brannsikkerheten under årets cup er bedre enn noen sinne.

– Norway Cup er en fantastisk turnering. Å kunne delta i arbeidet med å gi gjestene, medarrangører og våre frivillige en ennå tryggere opplevelse under turneringen er flott, sier han.

Grimsgård har 36 år som brann- og redningsmann i Oslo bak seg, og mener at det brannforebyggende arbeidet er viktig, i tillegg til å sikre at man har en kriseberedskap.

–  I Sikkerhetsavdelingen har vi før årets Norway Cup hatt en total gjennomgang av alle sider ved det brannforebyggende arbeidet. Vi arbeider tett med offentlige etater, leverandører og avdelingslederne i turneringen for å optimalisere forebygging mot brann, og beredskap ved hendelser. Vi bygger kompetanse på nøkkelpersonell for å gi dem best mulig forutsetning til å forebygge og håndtere hendelser, forteller han.

Den tidligere brigadesjefen er glad for at kravene til blant annet brannsikkerhet strammes til.

– Som ansvarlig for brannsikkerheten tar jeg imot skjerpede krav til sikkerhet med åpne armer. Vi vil under årets turnering oppleve en brannsikkerhet som overgår alt vi har sett tidligere, mener han.

Forebygging gir trygghet
I forkant av årets turnering avholder Norway Cup sikkerhetskurs, og i alt syv kurs skal holdes før ballen rulles i gang den 29.juli. Kursene tilpasses de ulike funksjonene de frivillige har, som for eksempel eget kurs for frivillige med ansvar for vakthold og brannsikkerhet på skoler som benyttes til overnatting.

– Vi tenker forebyggende. Lykkes vi fullt ut med det, vil sannsynligheten for at det oppstår en hendelse reduseres. Vi arbeider selvfølgelig likevel med beredskapsplanverket, for å kunne stå godt rustet ved en uønsket hendelse, forteller Lars Grimsgård.

Generalsekretær i Bækkelagets Sportsklub – Norway Cup, Tony Isaksen, mener at arbeidet med sikkerheten er det aller viktigste de gjør før ballen sparkes i gang.

– Vi setter stor pris på å ha en erfaren ressurs som Lars Grimsgård med på laget, for både brannsikkerhet og sikkerhetstiltakene forøvrig er de aller viktigste oppgavene vi som arrangør har. Sikkerhet i form av forbyggende tiltak og beredskap koster. Prisen er likevel lav i forhold til hva en større hendelse med dramatiske konsekvenser vil kunne koste. Det ansvaret tar vi i aller høyeste grad på alvor, sier han.

Sikkerhetssjef i Norway Cup, Cato Løken, er enig.

– En trygg turnering er svært viktig for Norway Cup. Vi samarbeider tett med både politiet, brannvesenet og flere andre aktører for å skape en trygg arena for våre deltagere og besøkende.