Klasser 2019

Norway Cup forbeholder seg retten til å kutte ut klasser dersom det ikke er nok påmeldte lag.

Klasser 2019

GUTTER

11’er Fotball

18/19 år              født etter 1.1.2000

17 år                     født etter 1.1.2002

16 år                     født etter 1.1.2003

15 år                     født etter 1.1.2004

14 år                     født etter 1.1.2005

9’er Fotball

13 år                     født etter 1.1.2006 

12 år                     født etter 1.1.2007 (pilotprosjekt)

7’er Fotball

15/16 år              født etter 1.1.2003

13/14 år              født etter 1.1.2005

12 år                     født etter 1.1.2007

11 år                     født etter 1.1.2008 

3v3 – kun for lokale lag

11 år                     født 2008

10 år                     født 2009

9 år                        født 2010

8 år                        født 2011

7 år                        født 2012

6 år                        født 2013

JENTER

11’er Fotball

18/19 år              født etter 1.1.2000

17 år                     født etter 1.1.2002

16 år                     født etter 1.1.2003

15 år                     født etter 1.1.2004

14 år                     født etter 1.1.2005 

9’er Fotball

13 år                     født etter 1.1.2006

12 år                     født etter 1.1.2007 (pilotprosjekt)

7’er Fotball

15/16 år              født etter 1.1.2003

13/14 år              født etter 1.1.2005

12 år                     født etter 1.1.2007

11 år                     født etter 1.1.2008

3v3 – kun for lokale lag

11 år                     født 2008

10 år                     født 2009

9 år                        født 2010

8 år                        født 2011

7 år                        født 2012

6 år                        født 2013

SPILLETIDER

17/18 og 19 år: 2 x 30 min

15 /16 år: 2 x 25 min

13/14 år: 2 x 20 min

11/12 år: 2 x 15 min

3v3: 7 min