Jentedagen

I anledning jentedagen på Norway Cup ble det arrangert et eget seminar i NFF-teltet. Dagens tema og spørsmål, «Hvorfor slutter så mange jenter å spille fotball i alt for tidlig alder?» skapte debatt og diskusjoner.

Jentefotball er Norges største idrett ifølge fotballpresidenten Terje Svendsen. Det har vært en enorm vekst innen jentefotball de siste 10 årene, men det har også oppstått en tilbakegang i fotballinteresse for de i alderen 13-19 år.

Det er samme årsak til at både gutter og jenter spiller fotball, og hygge og utvikling er de viktigste motivasjonene. Det er dermed viktig å sørge for likeverd i satsningen på både gutte- og jentefotball.

Hva er de største utfordringene når det gjelder jenter og fotball? I følge debatten ble mestring- og ferdighetsutvikling diskutert som viktige elementer for å få jenter til å fortsette å spille. Videre må det fortsettes å jobbe med holdningsendringer samt manglende treningsressurser.

De fleste synes fotball er gøy fordi det er en fin og sosial anledning til å være med venninner, men problemet oppstår ut i fra de enkeltes motivasjon. Noen er mer motivert enn andre, og når en venninne slutter å spille, er det lett for andre å følge etter. Å tilfredsstille alles behov er ekstremt vanskelig.

Vi trenger et kompetanseløft og må stimulere til at klubber prioriterer jentefotball. Det var bred enighet blant panelet at det er godt mulig å kombinere både skole og fotball. En annen konklusjon var  viktigheten av å løfte frem kvinnelige idealer/forbilder og å jobbe med synliggjøring. 

Foto: Thomas Pettersen

Tekst: Kjersti Hattrem