Innsjekking

Alle lag MÅ sjekke inn i sekretariatet innen lørdag 27. juli kl. 22.00 i 2019 for å få siste informasjon/endringer.

Det er ønskelig med kun en representant pr. lag til sekretariatet ved innsjekkingen. Hvis ikke en representant fra laget har møtt innen ovennevnte tidspunkt, fraskriver arrangøren seg ethvert ansvar for endringer i turneringens kampprogram. Lag som på forhånd har angitt sen ankomst vedrøres ikke av dette punktet.

Tidspunktene
Innsjekkingen starter fredag 26. juli 2019:
Fredagen er innsjekkingen åpen fra kl. 16.00 til kl. 22.00

Innsjekkingen fortsetter lørdag 27. juli i 2019:
Det er innsjekking fra kl. 08.00 til kl. 22.00

Utlevering av deltagerkort osv. skjer i sekretariatet for de lag som har bestilt dette. Innsjekkingen foregår på Norway Cup-kontoret. Det ligger like ved Ekeberg Idrettshall midt på Ekebergsletta – adresse Ekebergveien 101, 1178 Oslo

Viktig å huske på
Sjekk at alt er betalt og bestilt på forhånd.

Buss og madrasser

For dem som har med egen buss bes det om å ha navn på sjåfør, tlf. nummer og skiltnummeret på bussen klart. Dette skal registreres ved innsjekkingen.

Alle soveposer/madrasser som er bestilt vil bli kjørt ut på den skolen laget skal bo. Du viser frem kvitteringen du får etter innsjekkingen til mannskapet på skolen.

Huskeliste til lagleder
* Legitimasjon med foto for alle spillerne. Det holder med kopi av bankkort eller pass. Stikkprøver på alder og spilleberettigelse vil bli foretatt. Dette skal IKKE leveres inn men holdes tilgjengelig dersom det skulle bli foretatt en kontroll.

* Fyll ut laglister på nettet. Ingen spiller er spilleberettiget uten at navnet er påført laglisten. For spillere som har dispensasjon fra de respektive kretsene må tas med en fremvisbar og tydelig kopi av dispensasjon. Dispensasjonen trenger ikke å bli innsendt. Den må bare kunne fremvises ved eventuell alderskontroll.

* Sett deg skikkelig inn i turneringsreglementet. (Det er noen avvik fra Norges Fotballforbunds reglement)

Kontaktinformasjon
Norway Cup trenger informasjon om kontaktperson. HUSK at denne personen MÅ kunne treffes under turneringen i tilfelle kampendringer.

Dette gjelder spesielt lag som ikke har bestilt innkvartering gjennom Norway Cup. Oppgi mobiltelefonnummer på hovedleder under turneringen. Klubber med flere lag som har valgt forskjellige innkvarteringsløsninger må sørge for å gi Norway Cup beskjed om hvor kontaktperson kan nås.

Frist for endringer
Norway Cup minner om at fristen for alle tilleggsbestillinger/endringer i utgangspunktet er 1. juli. Det gjelder bestilling av transport, registrering av deltakerkort osv. For endringer etter denne datoen ta kontakt.