NC er opptatt av at alle skal ha mulighet til å være med på fotballfesten i Oslo – sammen med barn og unge fra hele verden.

Derfor er det viktig for oss å sørge for at også barn og unge fra lavinntektsfamilier kan delta på Norway Cup.

Gjennom støtte fra Bufdir kan vi også i 2021 tilby en støtteordning, hvor norske fotballklubber og lag kan søke om støtte til deltakeravgift på vegne av barn og ungdommer fra lavinntektsfamilier hvor familie/ forsørger ikke har råd å dekke dette selv.

Norway Cup vil da dekke den individuelle deltageravgiften, A-kort (vi dekker ikke overnatting på hotell). Da vil alle kostnader for overnatting (A-kort), alle måltider (A-Kort), inngang til bad og museer i Oslo, T-skjorte, og fri reise med Ruter i Oslo hele uken, være dekket. For Norway Cup-kortet er ikke overnatting dekket, men deltageren vil få lunsj hver dag.

For å søke om støtte ta kontakt med oss på nc@bsknc.no eller 22 66 02 00

Overnatting på skolene

Om dere tar med dere egne oppblåsbare madrasser til skolene kan disse ikke være større enn 90x200cm.

Informasjon fra politiet

Politiets visjon er å gjøre Oslo til verdens tryggeste hovedstad. Vår erfaring er at Norway Cup er et trygt arrangement med få uønskede hendelser. Vi ønsker likevel å gi noen råd for å gjøre Norway Cup-opplevelsen bedre for deltakerne.

Hvert år skjer det tyverier under Norway Cup, både fra kamparenaene og fra skolene der deltakerne bor. Dette er ikke et stort problem, men det er synd hvis du er en av dem som blir rammet. Vi har listet opp noen enkle forhåndsregler på neste side.

Vårt inntrykk er at de fleste lag er flinke til å avtale møteplasser dersom man kommer bort fra hverandre. Det er vanlig at laget blir enige om at ingen skal gå alene. Sørg for at alle på laget vet hvilken skole dere bor på og har mobilnummer til trener/lagleder. Slike enkle avtaler bidrar til at man tar bedre vare på hverandre.

Politiet har en politipost på Ekebergsletta under hele turneringen. Her tar vi imot ulike spørsmål, anmeldelser og informasjon om straffbare forhold. Stikk gjerne innom og hils på oss.

Sted: Mellom Ekeberg skole og salgsteltet
Åpningstid: 09.00-19.00
Telefon: 970 62 715
Oslo politidistrikt hele døgnet: 02800
Det er også mulig å kontakte oss på e-post: post.manglerud@politiet.no

Manglerud politistasjon

Huskeliste fra politiet

* Tenk over hvilke verdisaker du tar med deg hjemmefra til Norway Cup
* Verdisaker bør ikke ligge igjen i tomme klasserom, selv når rommet er låst
* Pass på at uvedkommende ikke oppholder seg på skolen
* Avtal at en voksen har ansvaret for verdisaker når laget spiller kamp. Denne personen bør ha verdisakene under oppsyn hele tiden, for eksempel i en sekk på ryggen
* Lommeboken bør oppbevares i sikker lomme
*Oppbevar minst mulig kontanter i lommeboken
* Vær ekstra oppmerksom i store menneskemengder/køer
* Legg aldri fra deg verdisaker uten at noen passer på
* Lås alltid rom og garderobe
* Gå flere sammen
* Si ifra til en voksen dersom du opplever noe ubehagelig
* Straffbare forhold skal meldes til politiet

Dette er tyven glad i:
* Store menneskemengder, særlig kø
* Lommeboken din
* Mobiltelefonen din
* Veska di
* Deltakerkortet ditt
* Andre verdisaker
* Verdisaker i tom innkvarteringsskole

Kansellering av turneringen og Force Majeure

I tilfelle Norway Cup ikke kan holdes eller blir utsatt på grunn av hendelser utenfor arrangørens kontroll (force majeure*) eller på grunn av hendelser som ikke kan tilskrives grov uaktsomhet av arrangøren, vil ikke turneringens arrangør kunne holdes ansvarlige av delegasjonene for eventuelle skader, kostnader eller tap som påløper – for eksempel transportkostnader, overnattingskostnader, kostnader for tilleggs bestillinger, økonomiske tap etc. Under disse omstendighetene forbeholder arrangøren seg retten til å beholde hele påmelding / deltageravgiften og å bruke den til fremtidige turneringer, eller til å tilbakebetale delegasjonene etter fradrag av kostnader som arrangøren allerede har pådratt seg som følge av organisering av turneringen, og som ikke kan gjenvinnes fra tredjepart.

Norway Cup er på ingen måte ansvarlig for skade eller økonomisk tap som kan oppstå i forbindelse med krig, krigshandlinger, borgerkrig, revolusjon eller sivile forstyrrelser eller på grunn av myndighetens handlinger, streik, lockouts, blokader eller lignende hendelser.