Norway Cup og marin forsøpling

Informasjon om strandrydding

Tusen takk for at ditt fotballag rydder en strandlinje og slik tar vare på naturen vår. Aktiv strandrydding bidrar til å løse et lokalt problem og en global utfordring.

Før dere går i gang med strandryddingen ønsker vi å forberede dere på jobben.

FØR RYDDEAKSJONEN:

 1. Les gjennom Hold Norge Rent sin Ryddeveileder og Sikkerhetsveileder
 2. Oppnevn en kontaktperson for strandryddegruppa deres. Minst én voksen i gruppa må ha livredningskurs.
 3. Meld inn deres strandryddeaksjon ved å registrere opplysninger om tid og sted på Ryddeportalen
 4. Ta kontakt med deres nærmeste avfalls- eller renovasjonsselskap og inngå avtale om transport og levering av søppelet til mottak. Alle direkte utgifter til transport eller levering dekkes av renovasjonsselskapet eller av refusjonsordningen for marint avfall

UNDER RYDDEAKSJONEN:

 1. Større arrangement med barn og unge krever egne rutiner. Minst én person i gruppa må ha livredningskurs. Barnas alder, vannets dybde og temperatur, samt geografiske forhold må legges til grunn ved vurdering av om redningsvest skal benyttes. Benytt alltid vest på de yngste barna og på alle barn og unge som ikke er svømmedyktige.
 2. Sett grenser for hvor barna kan ferdes uten en voksen, og gjør barna oppmerksomme på muligheten for glatte svaberg, bratte stup eller lignende samt håndtering av farlig avfall og farlige gjenstander.
 3. Følgende skal ikke håndteres av barn og unge:

  • Beholdere med ukjent flytende væske
  • Sprøyter med spiss
  • Medisiner
  • Materialer med spiker og andre spisse gjenstander

ETTER RYDDEAKSJONEN:

 1. Trykk her for å komme til Norway Cup sitt skjema for strandryddekonkuransen og meld inn hvor mye dere har funnet fra de 12 ulike søppelkategoriene.
 2. Beskriv hvorfor deres fotballag bør vinne Norway Cup miljøstipend.