Klasser 2019

Her finner du alle klassene for 2019.

Norway Cup forbeholder seg retten til å kutte ut klasser dersom det ikke er nok påmeldte lag.

 

Gutter
11’er Fotball
18/19 år                født etter 1.1.2000
17 år                     født etter 1.1.2002
16 år                     født etter 1.1.2003
15 år                     født etter 1.1.2004
14 år                     født etter 1.1.2005
9’er Fotball
13 år                     født etter 1.1.2006
12 år                     født etter 1.1.2007 (pilotprosjekt)
7’er Fotball
15/16 år                født etter 1.1.2003
13/14 år                født etter 1.1.2005
12 år                     født etter 1.1.2007
11 år                     født etter 1.1.2008
3v3 – kun for lokale lag
11 år                     født 2008
10 år                     født 2009
9 år                       født 2010
8 år                       født 2011
7 år                       født 2012
6 år                       født 2013
Jenter
11’er Fotball
18/19 år                født etter 1.1.2000
17 år                     født etter 1.1.2002
16 år                     født etter 1.1.2003
15 år                     født etter 1.1.2004
14 år                     født etter 1.1.2005
9’er Fotball
13 år                     født etter 1.1.2006
12 år                     født etter 1.1.2007 (pilotprosjekt)
7’er Fotball
15/16 år                født etter 1.1.2003
13/14 år                født etter 1.1.2005
12 år                     født etter 1.1.2007
11 år                     født etter 1.1.2008
3v3 – kun for lokale lag
11 år                     født 2008
10 år                     født 2009
9 år                       født 2010
8 år                       født 2011
7 år                       født 2012
6 år                       født 2013
SPILLETIDER
17/18 og 19 år: 2 x 30 min
15 /16 år: 2 x 25 min
13/14 år: 2 x 20 min
11/12 år: 2 x 15 min
3v3: 7 min