Hva skjer med Norway Cup 2021?

Vi jobber for tiden med å kartlegge hvilke retningslinjer vi må forholde oss til for å arrangere Norway Cup 2021. Vi vet rammebetingelsene per dags dato, men det er fortsatt usikkert hvilket trinn i gjenåpningsplanen vi er på i uke 31 og det er derfor mange faktorer som vi må ta hensyn til.

Det er annonsert at Erna Solberg vil holde en pressekonferanse førstkommende fredag hvor hun vil redegjøre for gjenåpningen og de respektive trinnene. Vi vil da få vite noe mer om gjeldende regelverk.

Byrådet i Oslo vil samme dag, fredag 21. mai, avholde pressekonferanse om når de ulike trinnene inntreffer for Oslo kommune. Det er til syvende og sist Oslo kommune sine regler vi må følge selv om nasjonale regler tilsier noe annet.

Vi vet dere ønsker svar på hva som skjer med Norway Cup 2021. Vi gjør alt vi kan for at vi kan møtes på Ekebergsletta i uke 31 og vil komme med en endelig beslutning senest innen tirsdag 25. mai.