Gjestespillere

Et lag som deltar i turneringen, kan benytte inntil to – 2 – spillere som er spilleberettiget
for annen klubb. Bruk av gjestespillere må begrunnes utfra demografiske og geografiske
forhold, hvor laget har behov for gjestespillere for å kunne klare å stille lag. Laget må i
god tid, og senest 15.juni, fremskaffe slik dokumentasjon fra sin fotballkrets. Det er en
forutsetning for slik deltakelse at det før turneringen starter foreligger en skriftlig avtale
mellom klubbene. I avtalen må det gjøres oppmerksom på at dersom spilleren i Norway
Cup blir ilagt karantene på 2 kamper eller mer og som ikke kan sones i turneringen, vil
spilleren kunne bli pålagt å sone disse kampene i det ordinære seriespillet.