Frivillige

Informasjon om frivillige

Norway Cup kan ikke arrangeres uten stor innsats fra frivillige medlemmer i arrangørklubben Bækkelagets Sportsklub. Bækkelagets Sportsklub har fått et spesielt ry som superarrangør av idrettsstevner. Klubben ble stiftet allerede 24. oktober 1909. BSK med cirka…

Dommere

Velkommen som dommer eller observatør under Norway Cup For å gjennomføre verdens største fotballturnering for barn og unge trenger vi i overkant av 400 dommere og 70 observatører. Programmet er stort sett å dømme tre til…