Informasjon om dugnadene

Klubbens viktigste dugnad er Norway Cup! Her kan du lese om de ulike dugnadsvaktene

Den viktigste dugnaden i klubben er Norway Cup!

Vi har tidenes påmelding og forventer masse mennesker og stor rigg.

Påmelding gjøres via vår mannskapsportal som du finner nedenfor:

Dugnadspåmelding

Innsatsen som legges ned per person gagner den idrettsgruppen man tilhører. Altså, jo flere skift man tar jo mer penger i kassa! Det er mulig å dele dette mellom de gruppene/idrettene man tilhører i BSK.

All innsats blir målt per time

Utbetales høyere sats for personer født 2007 og eldre

Alle under 18 år som har jobbet 3 skift eller mer, får utdelt et gavekort og mannskapsgave på lørdagen eller søndagen på slutten av NC. 

  • Alle over 18 år som har jobbet 3 skift eller mer, får utdelt mannskapsgave + Norway Cup 
  • glass lørdag eller søndag på slutten av NC. De blir også invitert til mannskapsfesten
  • Verver man inn folk/ikke medlemmer til å jobbe dugnad som er over 16 år, kan disse jobbe for den gruppen de vil. Dette registreres i mannskapasportalen

 Dugnadsvakter for de yngste

 

Alder 6-13 år: Rydde og sykle avdelingen

Her jobber de minste barna, vi har ca. 300 som jobber i denne gruppen. Det er ca. 100 barn pr. skift. Ingen jobber alene, enten to og to eller oftest i små grupper på 3-5 personer. Jobben går ut på å hente inn dommerkortene fra alle banene på Ekebergsletta, når kampene er slutt. Samtidig plukker man søppel som ligger rundt banene. Under avslutningen av NC plukker man opp søppel rundt sletta og Ekebergskole m.m. Alle måltider serveres i klasserommet på Ekeberg skole

Alder 13-16 år 

Her er de fleste i matsalen i Ekeberghallen. Kan også jobbe i dommeravdelingen, hjelpemann på bil, presse, rigging, vakthold rundt baner etc.

Alder 16 og eldre

I salgsbodene våre må man være 16 år eller eldre for å jobbe. Man kan også jobbe som vakt, parkeringsvakt, i dommeravdelingen, rigging, matsalen, innsjekking, og egentlig alle jobber som NC trenger hjelp til.

 

De ulike dugnadsvaktene

Bespisning/matsalen

Mange ulike arbeidsoppgaver; brettvask, vakthold, servering, matpåfylling, vask av bordene, søppeltømming, kaffelaging, vann servering, utkjøring av varer etc. Her blir man kjent med mange BSK medlemmer, jobber ca. 80 stykker pr. skift. 

Oppvarming av mat: Dette skjer fra 06.00 og utover dagen. Her passer man på at maten blir varmet opp og klargjort til middagen. Jobber i små grupper på 2-6 stykker sammen. Passer for alle. 

Salg

Vi har mange salgsboder rundt på sletta. Man må være 16 år ller eldre for å jobbe her. Vi selger ulike produkter, men det går mye i pølser, hamburgere, is og brus. Man jobber med 3-8 personer pr. skift. Noen boder er store, andre små. Hjelpemann/jente på salgsbil eller frokostbil : Dette er en heldagsjobb. Man jobber fra tidlig morgen til sent kveld. Her kjører man varene ut fra salgslaget til de ulike skolene og bodene på sletta. Passer for alle som vil være med på en hektisk uke med mye moro og til tider mye jobbing. 

Parkeringsvakt

Vi har ulike parkeringsplasser rundt på Ekebergsletta, og disse må bemannes. Her jobber man sammen 2 og 2 eller flere. Man selger parkeringsbevis og sørger for bilene har en plass og kjøre inn på. Første skift begynner tidlig 06.45 de dagene kampene starter 08.00. Veldig fin jobb når solen skinner. 

Intern transport 

Sjafør oppdrag . Dette er avdelingen som påtar seg alle slags oppdrag. Hente personer, varer, og alt mulig annet. Må ha sertifikat. 

Dommeravdelingen

Ulike oppdrag rundt våre NC dommere. Alt fra parkeringsvakt, dørvakt, brus påfylling etc. Mange spennende oppdrag. Holder til på Brannfjellskole. Passer for alle!

Kultur og event

Passer for alle over 14 år som liker å ta i et tak. Her trenger vi vakter til alle våre arrangementer. Åpningskonsert, parade, kjendiskamp, m.m. Vi trenger folk til å rigge til rundt scenen, matchbanen og andre steder. Her trenger vi folk til å være med på premieutdelingen for både a og b sluttspill samt barnefotballen. 

Presse

Her kan man jobbe på pressesenteret med servering og service ovenfor pressen. Trenger også en fotograf eller to til å ta bilder under våre arrangement. 

Sekretariat

Innsjekkingen av alle lag som skal delta foregår fredag og lørdag før turneringsstart. Her blir man med på et par hektiske dager under innsjekkingen og går så videre over til vanlige sekretariat oppgaver senere i uken. Flaggheising skjer hver dag, tidlig opp med alle flaggene langs Ekebergveien og ned om kvelden. Her jobbes det to sammen. 

Crew telt

Servering og service ovenfor våre sponsorer og gjester. Her lager man hamburgere, kutter opp grønsaker, frukt etc. 

Nattevakter

Skiftene går fra 20.00 og utover til det blir rolig på sletta, går alltid i små grupper. Ledere kjører bil på sletta om kveldene. Her passer man på salgsboder, og annet utstyr som står rundt på Ekebergsletta. Passer fint å ta med seg hund på kveldene. 

Innkvartering-skoleverter

Her skal man motta våre gjester, den første dagen de kommer. Hjelpe dem til rette på de ulike klasserommene og yte service. Her trenger vi ca. 10 skoleverter som får ansvar for en eller to skoler de første dagene av NC. Det blir jobbing fredag og lørdag for de fleste.

Teknisk avdeling

Dette er en sekretariat jobb, svare på mange ulike spørsmål. Bør ha litt kjennskap til fotballspillet og regler. Bemanner også dommerteltene på sletta med kampverter som har ansvar for de ulike banene og blir en ekstra hjelp for dommerne.