f.v. Raymond Borgersen, Regionsjef i Ragn-Sells og Trygve Nielsen, Markedssjef i Norway Cup