Endringer av baner

Grunnet banefohold på det ene feltet på Ekeberg, ser vi oss nødt til å flytte 2 baner ut av feltet.

37EK11 flyttes til Reservebane R37EK11 Nordstrand 11’er

41EK9 flyttes til bane R41EK9 Nordstrand 9’er

Nytt banekart for Ekeberg vil komme.

Ved eventuelle spørsmål kontakt oss på ncteknisk@bsknc.no