Endring på barneklassene

Vi gjør i år noen endringer i barneklassene (H, I, X, Y) og utvider dagene det spilles kamper på til lørdag 5. august.

Lag i gruppene med oddetall vil i år spille kamper søndag, tirsdag, torsdag og lørdag.

Lag i gruppene med partall vil i år spille kamper mandag, onsdag, fredag og lørdag.

Hvis du har noen spørsmål ang dette, ta kontakt med oss på nc@bsknc.no

Du finner foreløpig kampoppsett her: https://results.cupmanager.net/6339495,2017,nb/categories – vennligst merk at det kan forekomme endringer.