En bauta i Norway Cup takker for seg

I dag var siste dagen på kontoret for vår innkvarteringssjef, Rolf Fjeld, som entrer pensjonistenes rekker. Rolf, som var med som frivillig i Norway Cup allerede i 1972, har jobbet fast som sjef for innkvartering de siste 12 årene.

Vi har tatt en prat med vår kollega, som vil bli savnet på kontoret, om hans jobb for Norway Cup og fremtiden.

Hvor lenge har du vært en del av Norway Cup?

– Jeg har vært med siden starten i 1972 som frivillig, utenom noen år på begynnelsen av 90-tallet. Jeg har jobbet i de aller fleste avdelingene i turneringen som frivillig. Fra 1985 – 1991 jobbet jeg som innkvarteringssjef, men dette var da en frivillig jobb. Etter hvert tok dette mere og mere tid, og på den tiden jobbet jeg som skolelærer – i april, mai og juni var 19 av 20 telefoner inn på lærerværelset til meg.

– Da skjønte ledelsen at dette burde være en fast stilling. Jeg hadde da noen år hvor jeg jobbet som lærer, men etter at jeg flyttet tilbake til Nordstrand fikk begynte jeg i stillingen på engasjement før jeg fikk fast stilling i 2005.

Hva har vært det beste med jobben din?
– Det har vært en veldig interessant jobb innenfor idrett. Det har vært utfordringer, spesielt med tanke på logistikk. Det er en stor jobb å plassere 10 – 12 000 deltgare på 30 – 35 skoler. Du skal ha en dialog med skolens ledelse, vaktmester, rengjøringspersonale.

– I tillegg skal du skaffe vaktmannskap til skolene, noe som er en stor utfordring siden turneringen går i ferietiden. De skal selvsagt ha en grundig opplæring for å møte kravene fra Undervisningsbygg og Utdanningsetaten.

Hva ser du frem til nå som du blir pensjonist?
– Jeg er jo fortsatt aktiv med håndball og spiller på 5. divisjonslaget til Bækkelaget, så jeg er ikke helt utgått på dato. Så vi får se, jeg har ikke noen konkrete planer da dette er fortsatt såpass ferskt.

Hva ønsker du for Norway Cups fremtid?
– Jeg håper jo Norway Cup skal vare evig. Det har vært en stor del av livet mitt. Det har vært morsomt og jeg har truffet utrolig mange hyggelige mennesker opp igjennom årene. Både i Bækkelagets Sportsklub og gjennom all den kontakten jeg har hatt med våre deltagere.

– Jeg har masse gode minner og synes det har vært et veldig bra miljø. Så ja jeg håper Norway Cup vil leve evig.

Ser vi deg på Ekebergsletta under årets turnering?
– Ja det gjør dere nok helt sikkert!

Vi ønsker vår kjære kollega masse lykke til i sin nye tilværelse!