Dommerpåmeldingen er nå åpen

Vil du være med som dommer eller veileder i Norway Cup 29. juli – 4. august?

Påmeldingen for norske dommere og veiledere er nå åpnet. Invitasjon sendes ut på epost til alle aktive norske dommere og veiledere.

Registrer deg som dommer her.

Til å gjennomføre alle kampene trenger vi ca. 430 dommere og 70 veiledere/observatører.

Vi oppfordrer spesielt kvinnelige dommere til å melde seg på.

3-5 kamper pr. dag
Programmet er stort sett å dømme 3-5 kamper pr. dag, enten som dommer eller assistentdommer (AD). Veiledere/observatører har som regel samme antall oppdrag.

Kontaktinformasjon hentet fra FIKS
Du benytter ditt dommer-/veiledernummer som du har i egen krets til innlogging. Profil/kontaktinformasjon er hentet fra FIKS, men du må fylle ut noe øvrig informasjon – blant annet tidspunkt for når du kan dømme eller veilede/observere.

Bekreftelse får du tilsendt på mail. Frem til turneringen kan du logge deg inn her og oppdatere informasjonen.