Covid- tiltak for Norway Cup 2021

Norway Cup har en lang tradisjon og har alltid satt sikkerhet først. I mange år har vi støttet oss på en beredskapsplan som tidligere har hjulpet oss under fugle- og svineinfluensaer. Covid-19 er likevel noe annet og setter andre krav til tiltak og planlegging. Tiltakene ønsker vi å innføre for å redusere risiko for smitte og sikre at vi ikke øker smittetrykket i samfunnet.

Norway Cup er et arrangement som i hovedsak holdes på Ekebergsletta i Oslo. Tidligere har det vært opptil 30.000 deltakere og inntil 80.000 personer innom sletta i løpet av en dag. Dette forventer vi blir begrenset i 2021, og har laget en 3-delt risiko vurdering med Covid-tiltak for de forskjellige avdelinger. Vi bruker begrepene «strengt», «middels» og «mildt» og baserer oss på regjeringens scenarioer for gjenåpning av arrangementer.

De 3 gradene av tiltak gjør oss i stand til å justere de forskjellige avdelinger, eksempelvis for innkvartering, bespisning eller kampoppsett individuelt etter aktuelt smittetrykk. Vi antar at det kan være strengere restriksjoner for innkvartering enn det for eksempel vil være for kamper eller dommerne. Vi avventer statsrådens avgjørelse om hva som tillates for sommeren og høsten 2021, og forventer en avklaring rundt månedsskiftet april/mai.

Grunnet situasjonen og forventede problemstillinger ved karantene, reise og forsikringer for deltakere, har vi bestemt at årets turnering kun blir åpen for nasjonale lag. Det vil heller ikke ankomme dommere fra utlandet.

Både mannskap, frivillige og deltakere vil informeres om bruk av tiltaksmidler som munnbind, visir, antibac og hansker. En ansvarlig for hvert lag vil daglig melde inn om mulige symptomer og vi har rutiner for å ivareta et varsel med respons fra et smittevernsteam som ivaretar hurtigtesting og videre oppfølging.

Alle vil delta under et kohort-prinsipp hvor de som jobber sammen i grupper eller spiller på lag sammen, holdes sammen og begrenser kontakt med andre.

Innkvartering av lag følger samme prinsipp. Lag fra samme klubb innkvarteres på samme skole og lagene fra samme geografisk område grupperes på samme skole i den grad det er mulig.

På samme måte vil lag som skal spise middag få tildelt tid for å spise og de vil fortrinnsvis spise samtidig med de samme lagene hver gang. Igjen med avstand på minst 2 meter. Det vil ikke være selvbetjening og all mat serveres på et tildelt bord. Mellom hver bordsetning smittevaskes flatene og service destrueres forsvarlig.

Vi har lenge hatt et samarbeid med Norsk Folkehjelp som etablerer et feltsykehus hos oss for å avlaste legevakten i Oslo. Vi etablerer også et smittevernsteam som på kort varsel vil kunne rykke ut med hurtigtester ved mistanke om smitte blant deltakere.

Samlet mener vi disse tiltak vil sikre en god og trygg gjennomføring. Vi har forsøkt forutse og vurdert grader av tiltak i samråd med etater, direktorat og FHI samt knyttet til oss en lege som også har jobbet med Covid-19 problemstillinger for World Cup på ski. Turneringsledelsen i Norway Cup med mange års erfaring har selvfølgelig også bidratt.

Vi har opprettet en egen side som omhandler smittevern. Her vil vi oppdatere informasjon fortløpende. Les mer om Norway Cup og smittevern her!