Bli verdensmester i straffespark

Norway Cup arrangerer i år uoffisielt VM i straffespark på Ekebergsletta. Meld deg på med ditt lag eller dine venner!

Mange store fotballturneringer har blitt avgjort på straffesparkkonkurranse, også Norway Cup. Men i år blir det en egen straffesparkturnering på Ekebergsletta. Vi arrangerer nemlig uoffisielt verdensmesterskap fra ellevemeteren.

Last ned Norway Cup-appen for å melde deg på i dag!

Fire klasser

Turneringen arrangeres i fire ulike klasser, der gutter og jenter konkurrere sammen i alle. Tre av klassene er for gutter og jenter som deltar i Norway Cup 2017, i klubber som er tilknyttet Norges Fotballforbund eller FIFA:

  • 13 og 14 år (født 2003 og 2004), kampdag søndag
  • 15 og 16 år (født 2001 og 2002), kampdag mandag
  • 17, 18 og 19 år (født 1998 til 2000), kampdag tirdag

Semifinale og finale i alle klasser går onsdag 2. august.

Det er plass til 128 lag i hver klasse, så vær rask med påmeldingen for å sikre deg plass!

Den fjerde klassen er åpen klasse. Her kan alle være med – foreldre, trenere, tilskuere og venner. Sammensetningen av lagene er opp til hver enkelt. Kampdag for denne klassen er onsdag, og også her er det bare plass til 128 lag.

Egne baner

Straffesparkkonkurransen foregår på egne baner ved siden av bane 6EK11 på Ekebergsletta. Alle lag spiller på ellevermål, og kampoppsettet kommer om kvelden lørdag 30. juli.

Deltakelsen er gratis for Norway Cup-deltakere i de aldersbestemte klassene, mens i åpen klasse koster det 100 kroner per lag å være med. Betaling her gjøres i sekretariatet, men husk påmelding i appen!

 

Regler for VM i straffespark:

(Følgende regler gjelder ikke i åpen klasse: §2, §8, §9, §12)

§1 Laget

Laget består av 5 spillere inkludert keeper. Alle 5 spillere sparker etter rekkefølgen som er meldt inn i laglisten. Rekkefølgen kan endres mellom kampene, men dette må være klart minst 30 min før kampstart. Hvis dette endres senere så følger man lagliste som er levert ved 1. registrering.

§2 Utstyr

Samtlige spillere skal bruke leggbeskyttere. Alle spillere må ha like drakter med  drakt nummer som er skrevet på laglisten.

§3 Kampstart

Dommeren bruker myntkast for å definere hvem som får bestemme hvilket lag som starter.

§4 Straffespark-avvikling

Hvert lag har 5 spark hver og følger rekkefølgen fra laglisten som dommer håndterer. Alle spillerne sparker sine 5 straffespark uansett utfall av resultat.

Lagene tar annenhver straffe. Laget som har scoret flest mål i løpet av sine 5 straffespark vinner.

Er stillingen uavgjort etter 5 spark går man over til ekstra omganger. Her så fortsetter man med 1 spiller fra hvert lag på skift. Slik at hvert lag sender 1 og 1 spiller frem for å sparke. Her må man fortsette frem til det ene laget scorer og motstander bommer på samme tur.

§5 Keeper

Keeper er samme person under hele kampen. Man har ikke lov til å bytte keeper under kampen. Kun ved skade og dommer må godkjenne dette. Mellom kamper kan man bytte keeper, men dette må meldes inn til sekretariatet senest 30 min før kampstart. Ellers gjelder lagligste fra registering fra første kamp.

§6 Dommer

Dommer er ansvarlig for å følge lagliste og holde regnskap på antall mål og at riktig person tar straffespark. Dommer har alltid det siste ordet ved tvils avgjørelser.

§7 Spillere

Alle 5 spillerne på hvert lag må holde seg innenfor inngjerdingen. Hvis et lag møter opp med mindre enn 5 spillere så mister laget ett spark pr. manglende person.

§8 Spilleberettighet

En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer og etter sitt lands reglement for spilleberettigelse, men etter Norway Cups aldersbestemmelser. For å være spilleberettiget må en spiller også følge Bestemmelsene om barneidrett kapittel 2, For konkurranser i barneidretten»

Et lag som deltar i turneringen, kan benytte inntil tre – 3 – spillere som er spilleberettiget for annen klubb. Det er en forutsetning for slik deltakelse at det før turneringen starter foreligger en skriftlig avtale mellom klubbene. I avtalen må det gjøres oppmerksom på at dersom spilleren i Norway Cup blir ilagt karantene på 2 kamper eller mer og som ikke kan sones i turneringen, vil spilleren kunne bli pålagt å sone disse kampene i det ordinære seriespillet.

Avtalen må på forespørsel fra motstandere og arrangøren kunne fremlegges som dokumentasjon for spilleberettigelsen.

En spiller har bare anledning til å delta på et lag under uoffisiell VM i straffespark. Dette gjelder ikke «Åpen klasse som spilles på Onsdag 02.08.17 Da denne klassen har egne regler.

§9 Dokumentasjon for alder

Samtlige spillere må dokumentere sin alder ved å vise tilfredsstillende legitimasjon med foto. Det er til enhver tid juryen som avgjør hva som er tilfredsstillende legitimasjon. Det blir foretatt flere stikkprøver under turneringen av alder og spilleberettigelse.

§10 Laglister

Alle lag skal 1 time før første kamp levere liste med oversikt over de 5 spillerne laget benytter under hele turneringen. Laglistene skal inneholde navn, fødselsdato og fødselsår på spillerne, for hospitanter føres navn på moderklubb. Lagliste kan ikke inneholde mer enn 5 spillere.

En spiller er ikke spilleberettiget i Norway Cup før vedkommende står oppført på laglisten. Etter at laget har spilt sin første kamp, kan ikke spillere strykes fra laglisten. Lag som ikke har levert laglister før første kamp taper kampen ved Walk Over.

§11 Overårig

Overårig spiller kan ikke benyttes.

§12 Bruk av ikke spilleberettiget spiller

Dersom en klubb eller et lag bruker en spiller som ikke er spilleberettiget, taper det lag som har brukt en ikke spilleberettiget spiller kampen. I tillegg kan juryen ilegge sanksjoner.

§13 Virkningen av uteblivelse eller å trekke seg fra kamp

Lag som ikke møter til kamp uten gyldig grunn regnes for å ha tapt kampen.

Et lag som trekker seg fra en allerede påbegynt kamp, behandles på samme måte som om laget ikke har møtt.

§14 Upassende opptreden fra utøvere

Juryen kan ilegge sanksjoner til utøvere som utenfor dommerens myndighetsområde opptrer på måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse.

§15 Forbehold om vær mv.

Dersom vær- og baneforhold ikke tillater planlagt bruk av spillebaner, forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan, eventuelt foreta en fullstendig avlysning av turneringen. Arrangøren forbeholder seg retten til å endre turneringsreglementet dersom det skulle bli nødvendig. Alle klubber må på forhånd ha oppnevnt en kontaktperson som til enhver tid kan motta beskjed om endringer.

§ 16 Utførelse

Straffespark skyter må vente på at dommer gir klarsignal. Keeper må stå på linjen frem til skuddet har gått. Hvis dette ikke overholdes så må det bli tatt nytt straffespark.

”Finting” i tilløpet når en spiller skal ta et straffespark er tillatt som en del av spillet.  Men det å finte å skulle sparke ballen når spilleren har avsluttet tilløpet, regnes som skudd. Da vil vedkommende miste sitt straffespark mulighet.