«Behind the scenes» – et lite innblikk i jobben til vår Generalsekretær

Har du noen gang lurt på hva som må til for å organisere Norway Cup – verdens største fotballturnering for barn og unge? Bak en uke fylt med fotball, moro og vennskap, ligger tusenvis av timer, både før, under og etter turneringen, fra frivillige og ansatte.

Fremover vil vi gi dere et lite innblikk i rollene til noen av dem som jobber for å gi tusenvis av barn og unge et minne for livet! Vi starter med sjefen og har tatt en prat med Bækkelagets Sportsklub/Norway Cups Generalsekretær, Tony Isaksen om hans arbeidsdag.

Hva innebærer din jobb som Generalsekretær for Bækkelagets Sportsklub og Norway Cup?

«Jeg arbeider dag til dag for å fremme Bækkelagets Sportsklub/Norway Cups interesser, både idrettslig og administrativt. Dette gjelder samtlige aktiviteter hvor BSK/Norway Cup er involvert.

«Dette betyr å lede BSK sine kontoraktiviteter/administrasjon, gjennomføre vedtak gjort i klubbens styrende organer, strategiarbeid og kontakt med kommunale og statlige organer. I tillegg har jeg ansvar for kommunikasjon med myndigheter, forbund, kretser og andre klubber, samt internt/eksternt, økonomistyring og rekruttering av ansatte og frivillige.

«Jeg overser planleggingen, gjennomføringen og etterarbeidet av Norway Cup med alt det dette innebærer.

«Jeg må også følge opp klubbens anlegg og eiendom, herunder drift av disse og sørge for utvikling av klubbens markedsarbeid og klubbens sports- og treningsfilosofi mm.»

Tony, som tidligere ledet Sportsklubben Vidar og Oslo Maraton, har jobbet for Norway Cup siden påsken 2015.

Hva er mest utfordrende med din jobb som Generalsekretær?

«Kompleksiteten og spennet i arbeidsoppgaver er veldig spennende. Det mest utfordrende er nok å få med seg alle til å dra i samme retning med utviklingen av Bækkelagets Sportsklub som en av Norges mest attraktive idrettsklubber, samt utviklingen av Norway Cup i takt med samfunnet rundt oss.»

Og det beste med å jobbe for verdens største fotballturning for barn og unge?

«Det er spennet i arbeidsoppgaver og det å jobbe sammen med verdens beste frivillige. Det er svært givende og se alle smilende barn og voksne og hvilken innvirkning Norway Cup har på samfunnet rundt oss.»