«Behind the scenes» – et innblikk i rollen som sikkerhetsansvarlig på Norway Cup

Vi fortsetter vår «behind the scenes» serie og denne gangen står vår sikkerhetsansvarlig, Cato Løken, for tur.

Cato, som til daglig jobber som politi, har vært frivillig på Norway Cup i 40 år og har de siste 25 årene hatt ansvar for sikkerheten på Norway Cup. Vi har tatt en prat med Cato for å finne ut mere om hans rolle på Norway Cup.

Kan du gi et kort overblikk av hva din jobb i Norway Cup innebærer?

Jeg har totalansvaret for sikkerheten under turneringen fra Norway Cup sin side. Dette betyr at jeg har ansvar for beredskapsplan, ROS-analyse, beredskapsøvelser, kontakt og planlegging med politiet og andre offentlige myndigheter.

Sikkerhetsavdelingen har også ansvar for sikkerhet på skoler og andre steder hvor våre deltakere er innkvartert. Dette inkluderer et tett samarbeid og planlegging sammen med OBRE (Oslo Brann og Redningsetat). Vi har i tillegg ansvar for vakthold på Ekebergsletta på natten.

Hvor mange frivillige har du under deg under Norway Cup?

Jeg har fire frivillige som jobber hele uken, med utvidet ansvar, sammen med meg, i tillegg til ca 20 nattevakter.

Mine fire frivillige har delansvar for det samme som meg. En har kontakt med Natteravner og ungdomskontakter fra kommunen, en er kontaktperson mot OBRE, mens to av disse har ansvar for nattevaktene.

Hva er mest utfordrende med din jobb?

Det er lange dager og netter. Og det er et stort ansvar å sørge for at så mange barn og unge får en trygg opplevelse på Norway Cup.

Hva er det beste med å jobbe med Norway Cup?

Det beste er å få jobbe sammen med barna mine.