«Behind the scenes» – et innblikk i rollen som mannskapssjef på Norway Cup

Vi fortsetter vår «behind the scenes» serie og denne gangen står vår mannskapssjef, Kai Frydenlund-Holm, for tur.

Kai, som jobber som frivillig i Norway Cup og til daglig jobber i DNB, har vært frivillig for Norway Cup helt siden starten i 1972. Kai begynte karrieren som frivillig i 1972 som løpegutt mellom banene for å hente inn resultatene fra kampene og levere disse til sekretariatet.

Gjennom 45 år har Kai, siden jobben som løpegutt, jobbet i matsalen i flere år som ansvarlig for de frivillige, hatt ansvaret for info- kiosken, jobbet som leder for kjøkkenet i sekretariatet og jobbet som ansvarlig for å fylle opp salgsbodene, før han tok over som mannskapssjef i 1987.

Hva innebærer jobben som mannskapssjef?

Som mannskapssjef har jeg ansvaret for mannskapsavdelingen, og der ligger også ansvaret for rydde og sykletjenesten. Vi betjener alle avdelingene i Norway Cup og sørger for at alle de andre avdelingene har folk disponible til de stedene og tidene de har behov for frivillig hjelp.

Jobben min i Norway Cup innebærer å skaffe de frivillige som skal jobbe under turneringen. Disse skal så bemanne de ulike arbeidsoppgavene, fordeles i ulike avdelinger og på ulike skift etc.

Det meste av dette arbeidet gjør jeg i mai og juni. Men selve planleggingen gjøres hele året. Det skal blant annet lages en mannskapsgave som deles ut etter turneringsslutt og regnskapet over alle som har jobbet skal leveres til Hovedstyret for godkjenning.

Hva er mest utfordrende med å jobbe for Norway Cup?

Det mest utfordrende er å klare å skaffe 1600 mennesker som skal jobbe i løpet av uken. Alle disse skal også fordeles på riktige jobber til riktig tid. 

Og det beste med jobben?

Det beste med å jobbe i Norway Cup er vennskapet med alle de frivillige, man treffer noen mennesker en uke i året, men alle er venner og det virker som man har kjent dem hele livet. Man knytter også gode vennskap utover den uken.

Så er jeg også veldig stolt over å kunne være med på å arrangere verdens største og beste fotball turnering i mitt eget nærmiljø. Det å kunne se så mye idrettsglede, samhold og vennskap gjennom en uke er verdt alle de harde timene med planlegging i forkant.