Angående administrativ feil hos Nore Neset/Os

Ved en stikkprøve ble det avdekket av Nore Neset/Os hadde gjort en administrativ feil angående spilleberettigede spillere i Norway Cup. Da klubben ble gjort oppmerksom på dette rettet de opp feilen med en gang. I dette tilfelle har laget gjort alt riktig etter at feilen ble oppdaget.

Norway Cup er bygget på verdier som glede, inkludering og kameratskap. Vi har nulltoleranse for mobbing og hets uavhengig av om det er på banen eller sosiale medier. Derfor ber vi om at dette laget får ro og at de slipper flere uakseptable meldinger.