Global Goals Arena

Våre verdileverandører vil ha en egen arena hvor de har telt med ulike aktiviteter. Informasjon kommer.