Ny dommersjef i Norway Cup

Etter 13 år i rollen som Dommersjef i Norway Cup overlater Jørn Thomas Smedsrud over roret til Espen Kallerud

Jørn Thomas har gjort en formidabel innsats i Norway Cup over mange år. Før han tiltrådte som dommersjef hadde han andre roller i dommeravdelingen, blant annet ansvarlig for veiledere. I tillegg har han mange år som aktiv dommer og veileder under turneringen.
Jørn Thomas ble i april 2017 ansatt i Norges Fotballforbund og vil blant annet ha administrativt ansvar for NFFs dommerkurs under Norway Cup slik at han vil være tilstede under turneringen, om enn i en annen rolle en tidligere.

Espen Kallerud er 31 år og har vært en del av dommeravdelingen i flere år. De siste årene som NK for Jørn Thomas slik at han hverken er en ukjent figur i avdelingen eller ukjent med hva som kreves i rollen som leder.

Dommeravdelingen har også mange rutinerte medlemmer som fortsetter, og sikrer kontinuiteten. De ulike gruppene i avdelingene beholder sine ansvarlige og vil sørge for at Espen får den støtten som er nødvendig. I tillegg vil Rudi Martinsen overta rollen som nestkommanderende i tillegg til sine oppgaver i Dommeroppsettsgruppen.

I 2017 vil Dommeravdelingen ha følgende ansvarsfordeling:
– Dommersjef: Espen Kallerud
– NK og Gruppeleder dommeroppsett: Rudi Martinsen
– Gruppeleder innkvartering og kampavvikling: Martin Hayes
– Gruppeleder veilederoppsett: Trond Johannessen